Organy

Bartąg. Kościół parafialny katolicki. Widok w stronę chóru muzycznego. Fotograf Wünsch Carl, 1929