Ciekawostki o naszym kościele

Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?

W  naszym kościele w głównym ołtarzu nad sceną, ukrzyżowania (Krzyż to drzewo życia) znajduje sie cytat w języku łacińskim   zaczerpnięty z Pisma Świętego, dokładnie ze Starego Testamentu z księgi proroka Izajasza, pieśń o winnicy. Cytat w tłumaczeniu brzmi: "Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?" Może teraz wyjaśnienie co ten napis oznacza i...

Więcej