Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 września 2019
1.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.
3. 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.
4. Naszczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18:00.
5. Ostatnie spotkanie z pielgrzymami do Fatimy w niedzielę 22 września po sumie / Msza celebrowana o godz.10:00 /.
6. W niedzielę 22 września na Eucharystii celebrowanej o godz. 12:00 grupa dzieci, która modliła sie przez 9 pierwszych piątków miesiąca otrzyma okolicznościowe dyplomu.
7. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.
 Ofiary złożone na tacę przeznaczone są na nasze seminarium duchowne. Jest   w naszej Wspólnocie parafialnej kleryk piątego roku Daniel Bojarski.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
·         16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
·         18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
·         20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
·         21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.