Komunikat Kurii Archidiecezji Warmińskiej

W dniu 1 września br. będziemy obchodzili XXV rocznicę powrotu nauczania religii do polskich szkół i przedszkoli. Nauczanie religii w Polsce zawsze znajdowało się w wykazie szkolnych przedmiotów, nawet podczas zaborów. Jedynym wyjątkiem były czasy rządów komunistycznych, kiedy przez ponad 30 lat nie było katechezy szkolnej.
Dobrze się stało, że lekcje religii ponownie są uwzględnione w polskim systemie oświaty. Dzięki temu frekwencja uczniów i jakość nauczania są na wysokim poziomie. Jednak doświadczenie minionych 25 lat wskazuje, że szkoła nie jest w stanie wypełnić w sposób wyczerpujący wszystkich zadań katechezy. Dlatego I Synod Archidiecezji Warmińskiej postanowił, iż nauczaniu religii w szkole powinna towarzyszyć katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Chodzi zatem nie tylko o przekazanie wiedzy o religii, co ma miejsce w szkole, ale i o wychowanie w wierze Kościoła oraz wtajemniczenie w jego istotę. Należy mieć świadomość, że bez udziału wspólnoty parafialnej nie może dokonać się pełna inicjacja w misterium chrześcijaństwa.
Od dnia 1 września br. , zgodnie z dekretem Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego, we wszystkich parafiach Archidiecezji Warmińskiej powinna być zorganizowana i systematycznie prowadzona katecheza parafialna uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Za zorganizowanie katechezy parafialnej i właściwy jej poziom odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz, który powinien zintegrować katechezę parafialną i szkolne nauczanie religii z całym duszpasterstwem parafialnym. Zajęcia nie powinny być prowadzone przez nauczycieli religii, z którymi uczniowie spotykają się w szkole, ale przez księży oraz osoby świeckie, zaangażowane w życie parafii (np. członkowie wspólnot religijnych, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, absolwenci szkół biblijnych i wydziałów teologicznych, itp.).
Podstawowym miejscem katechezy parafialnej powinna być przede wszystkim parafia zamieszkania uczniów. Zaproponowany przez Radę Katechetyczną Archidiecezji Warmińskiej program katechezy parafialnej umożliwia różnorodną jego realizację. Zaleca się, aby spotkania odbywały się w grupach, przynajmniej raz w miesiącu w czasie roku szkolnego. Preferowane powinny być metody, które nie koncentrują się na przekazie treści intelektualnych, lecz na kształtowaniu umiejętności oraz wychowaniu liturgicznym i modlitewnym.
Ponieważ przygotowanie do sakramentów świętych, I Komunii Świętej, spowiedzi, bierzmowania oraz małżeństwa, będzie prowadzone podczas katechezy parafialnej, apelujemy do rodziców, aby ich dzieci w niej uczestniczyły.
Wyrażam głęboką nadzieję, że trud realizacji katechezy parafialnej przyczyni się do dobrego i integralnego wychowanie młodego pokolenia, opartego na autentycznych wartościach chrześcijańskich oraz pozwoli w znacznym stopniu uchronić dzieci i młodzież od wielu zagrożeń, z którymi współcześnie mamy do czynienia.

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Arcybiskup Józef Górzyński   Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej
Ks. Tadeusz Marcinkowski Kanclerz Kurii