Duszpasterze

x. 240px-Ks_KuriataLeszek Kuriata

Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku z rąk bpa Edmunda Piszcza. W tym samym roku uzyskał magisterium z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej.Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii w pw. św. Alberta w Kętrzynie i parafii pw. św. Anny w Barczewie. 1 lipca 1993 roku został mianowany proboszczem w parafii pw. św. Jakuba w Bartołtach Wielkich. W sali parafialnej utworzył klub dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy wyróżnili go wpisem do Honorowej Księgi Dokonań Barczewo 2003 za promocję środowiska lokalnego oraz kultywowanie tradycji odpustów św. Jakuba przy kościele w Bartołtach Wielkich. Ks. Kuriata sprawił, że odpusty stały się wielkimi festynami dla lokalnej społeczności.

Pracował w trzech miejscowościach: Rumach, Raszągu i Bartołtach Wielkich. Wszędzie opiekował się grupami oazy młodzieżowej i dzieci Bożych. Organizował dożynki, do udziału w których zapraszał mniejszość niemiecką.

Od 2006 r. jest proboszczem parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu.

 

x. GrzegorGMz Mocarski

25 maja 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie, wtedy też rozpoczął pracę duszpasterską w olsztyńskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (1991-1992). Założył i pełnił funkcję kierownika artystycznego zespołów „Tota Corda” (1988-1993), „Humilitas” (1991-1994) oraz „Soli Deo Gloria” (1998-2001). Był również kompozytorem i aranżerem pieśni religijnych.
Ks. Mocarski jest zaangażowany działalność Scholi Cantorum Elbingensis – Elbląskiej Szkoły Kantorów , m.in. prowadząc warsztaty muzyczne. W latach również występował z indywidualnym koncertem i wykładami podczas elbląskich Dni Cecyliańskich. Koncertował również w ramach XXVII Międzynarodowych Giżyckich Koncertów Organowych. Należał do członków Rady Artystycznej oraz jury w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
W latach 1999-2005 wykładał na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kapłan również nauczał muzyki kościelnej w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.
Pełnił funkcję organisty pontyfikalnego przy Konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie. Od 2000 r. współpracował z Chórem im. profesora Wawrzyczka w Olsztynie.