Proboszcz ks. Andrzej Chędoszko

Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1994.

Od 1 lipca 2022 roku jest proboszczem naszej Parafii

 

 

 

 

 

ks. Andrzej Stankiewicz

Święcenia kapłańskie przyjął 26.05.2018r

od 1 lipca 2024 roku jest wikarym u w naszej Parafii.