Duszpasterze

x. Leszek Kuriata

Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku z rąk bpa Edmunda Piszcza. W tym samym roku uzyskał magisterium z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej.Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii w pw. św. Alberta w Kętrzynie i parafii pw. św. Anny w Barczewie. 1 lipca 1993 roku został mianowany proboszczem w parafii pw. św. Jakuba w Bartołtach Wielkich. W sali parafialnej utworzył klub dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy wyróżnili go wpisem do Honorowej Księgi Dokonań Barczewo 2003 za promocję środowiska lokalnego oraz kultywowanie tradycji odpustów św. Jakuba przy kościele w Bartołtach Wielkich. Ks. Kuriata sprawił, że odpusty stały się wielkimi festynami dla lokalnej społeczności.

Pracował w trzech miejscowościach: Rumach, Raszągu i Bartołtach Wielkich. Wszędzie opiekował się grupami młodzieży i dzieci. Organizował dożynki.

Od 2007 r. jest proboszczem parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu.

27.03.2018 ks. Leszek Kuriata został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Kętrzynie.

 

x. Wojciech Wiszniewski

Święcenia kapłańskie przyjął w 27 maja 2000 roku.

Od 1 lipca 2019 roku jest wikariuszem w naszej Parafii