PSALM 116

Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie,

Daj Mu cześć winną, całe ludzkie plemie.

Bo litość Jego nad nami stwierdzona.

A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.