Służba liturgiczna

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Piękno liturgii wymaga ciągłej troski o bogactwo symboli i znaków z których się ona   składa. Nasza odpowiedzialność i troska za liturgię wyraża się między innymi w czynnym uczestnictwie wiernych w życiu wspólnoty parafialnej. Jednym ze sposobów takiego uczestnictwa jest  zaangażowanie w Służbie Liturgicznej.

            Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach 20 osób z czego 10 jest ministrantami, a 5 lektorami, 4 jest Szafarzami Nadzwyczajnymi Komunii Świętej  i 1 jest Akolitą ustanowionym oraz ceremoniarzem. Co roku dołącza do naszego grona kilka nowych osób. Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające osoby, które pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego.

 Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu  podczas liturgii. Ministranci  mają również swoich świętych patronów. Patronami ministrantów i lektorów są: św. Dominik Savio, św. Stanisław Kostka (SJ).

Osoba odpowiedzialna za Służbę Liturgiczną Ołtarza  jest  Mariusza Górskiego- Kłodzińskiego- akolita ustanowiony i ceremoniarz / tel. 600 358 830 /.

 

Ministranci Lektorzy  Akolita i Szafarze
Amelia Święcka Gerard Kardahs Mariusz Górski-Kłodziński (akolita ustanowiony i ceremoniarz )
Franek Birkos Wiktor Neumann Mariusz Sztychmiler
Bartosz Wasiek Mateusz Wasiek Jacek Wasiek
Wiktor Rybicki Julian Drozdowski  Kacper Kotulak
Dawid Karasek Krystian Marmurowski  Tadeusz Zielazinski
Oliwier Grokowski
Aleksandra Żygadło
Szymon Wojciechowski

 

Grzegorz Korbański

Wiktor Drozdowski

Znalezione obrazy dla zapytania służba liturgiczna obrazy