Wypominki ad. 2016r.- Modlitwa za zmałych

Wypominki

 

1. W  2016r. NASTĘPUJĄCE RODZINY  POLECAJĄ  BOŻEMU MIŁOSIERDZIU  DUSZE ZMARŁYCH:

 1. AKIŃCZA. S
 2. BARTNIK K.
 3. CZAPULÓW
 4. DONAKIEWICZ J.
 5. FALKOWSKICH
 6. GROMELSKICH
 7. HADZIEWICZ J.
 8. JAWOROWSKICH
 9. IDZIKOWSKICH T. M
 10. KARDAHS
 11. KOCH
 12. KWAS
 13. KAYS A.
 14. LESZCZYŃSKICH
 15. MERCHEL
 16. MICHALSKA E.
 17. NOWAK, MIŁOŚ
 18. OSTROWSKICH M i M.
 19. PUZYNO
 20. PIONTEK
 21. PROLEJKO
 22. ROSOCHACKICH
 23. RZESZUTEK
 24. SIROJĆ
 25. SPERCZYŃSKICH
 26. SOBOLEWSKICH
 27. SIWKIEWICZ
 28. SMOK
 29. SARWIŃSKICH
 30. STOJEK
 31. SZATKOWSKICH
 32. STOLARSKI K. E.
 33. SZENFELD
 34. ŚWIERCZ
 35. TYBURSKICH
 36. TURCZYN
 37. WRÓBLEWSKICH
 38. ZAPADKA U.
 39. ZWOLIŃSKICH
 40. ŻYŁKA

 3, 8, 13, 18, 23, 28 XI  /w tygodniu 17:30 w  niedziele 9:30 /

 

2.W 2016r. NASTĘPUJĄCE RODZINY  POLECAJĄ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU DUSZE ZMARŁYCH:

 1. AMBROCHOWICZ U.
 2. BARTKOWSKICH 
 3. BARTOSZEWICZÓW
 4. BIENENDÓW
 5. CICHOŃSKICH
 6. CZESCHLA H. J.
 7. CHUDZIKÓW
 8. CHACHULSKICH
 9. DEPTUŁÓW
 10. DANIELAKÓW
 11. FIEDOROWICZÓW
 12. GWIZDAŁÓW
 13. GRANKOWSKICH
 14. JAKUBOWSKICH A. S.
 15. JANCZEWSKIEJ M.
 16. KOLCZYŃSKIEJ B.
 17. KIJEWSKICH
 18. KOWALCZUK Z.
 19. KASPRZYCKICH A.R.
 20. KARASZEWSKA Z.
 21. KAMIŃSKICH
 22. KOZICKICH I KOŁAKOWSKICH
 23. KAPERZYŃSKICH
 24. KNAUTÓW
 25. LEWANDOWSKICH
 26. MYŚLIWCZYK
 27. MOŚCIAN E.
 28. MACIUSZKÓW
 29. NEUMANNÓW
 30. NAŁĘCZ
 31. OSTROWSKICH
 32. PIECHÓW
 33. PIKUTOWSKICH
 34. PILARSKICH
 35. POPIELARCZYKÓW
 36. RYDZ
 37. ROJEK
 38. SZOSTAKÓW B.W.
 39. SMOLIŃSKICH
 40. SKUZA
 41. ŚWIERCZ
 42. TAŃSKICH i LIPSKICH

 4, 9, 14, 19, 24, 29 XI  / w tygodniu 17:30,    niedziela  9:30 /

 

3.W 2016r. NASTĘPUJĄCE RODZINY  POLECAJĄ  BOŻEMU MIŁOSIERDZIU DUSZE ZMARŁYCH:

 1. Bsdurek
 2. BIRKOSÓW
 3. BORKOWSKICH
 4. BIEŃKOWSKICH
 5. CISZEWSKICH
 6. CIESIELSKICH
 7. DOMURAD
 8. FRĄCZEK
 9. GULBICKICH
 10. GŁUŚCÓW
 11. JASIUCZENIA M.
 12. JANUSZKIEWICZ
 13. KOZŁOWSCY S i A.
 14. KORBANISKICH A i F.
 15. KOKORNIAK
 16. KISIELEWSKICH
 17. KUCZYŃSKICH
 18. KRYGIER E i A
 19. KARTASIŃSKA J.
 20. KOPKA
 21. KOTULAKÓW
 22. KIRSZKA
 23. KALINOWSKICH
 24. KOŁAKOWSKICH A i G.
 25. LEŚNIEWSKIEJ Z.
 26. MALEC A i E.
 27. MOŚCIAN R.
 28. NOWAKÓW M i R.
 29. PAWŁOWSKICH A i W.
 30. ROICKICH
 31. SCHULZ
 32. SĘK
 33. STEPPUHN
 34. STARCZYK
 35. TAPEK
 36. WORNOWSKICH
 37. WIŚNIEWSCY K i E.
 38. ZAJKOWSKICH
 39. ZIELIŃSKICH
 40. ZAŁĘSKICH
 41. ZBRÓG

  5, 10, 15, 20, 25, 30 XI   /w tygodniu 17:30,   niedziela  9:30 /

 

4.W 2016r. NASTĘPUJĄCE RODZINY POLECAJĄ  BOŻEMU MIŁOSIERDZIU DUSZE ZMARŁYCH:

 1. BUBEŁA
 2. BOCHEŃCZAK
 3. BARTNIK S.
 4. CHMIELEWSKICH
 5. CZYŻEWSKICH
 6. FIJOŁEK
 7. GODLEWSKICH i PUCHNIARSKICH
 8. GIRUĆ
 9. GNIEDZIEJKÓW
 10. GDOWIKÓW i LACHOWICZÓW
 11. HANOWSKICH – ANUT
 12. JUROŁAJĆ
 13. KORGÓL
 14. KARTASIŃSKICH CZ. W i U.
 15. KARPOWICZ
 16. KARTASIŃSKICH
 17. KOSACKICH
 18. KUPIECKICH
 19. LESZCZYŃSKICH
 20. MOŚCIAN P i M.
 21. MALEC H.
 22. MARCINOWSKICH
 23. MĄDZELEWSKICH
 24. MATIAK A.
 25. NEUMANN R i A.
 26. NOWICKICH
 27. NOWICKICH, BAŁDYGA
 28. PIETKIEWICZÓW
 29. PRUSINOWSKICH
 30. PAWŁOWSKICH A i M.
 31. PIÓRKOWSKICH
 32. ROTKIEWICZÓW Z i T.
 33. ROMANOWSKICH
 34. SZCZEPKOWSKICH
 35. SIOTKOWSKICH
 36. STOLARSKICH W i T.
 37. SZAGAŁÓW
 38. TARKA E i Z.
 39. WOJTKIEWICZÓW
 40. WOJCIECHOWSKICH
 41. WOJARSKICH
 42. ZAPADKA H i R.

 6, 11, 16, 21, 26, XI   /w tygodniu 17:30   w  niedziele 9:30 /

5.W 2016r. NASTĘPUJĄCE RODZINY POLECAJĄ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU DUSZE ZMARŁYCH:

 1. BLIMÓW
 2. BÓLÓW
 3. BAŁDYGÓW
 4. BANUL
 5. EJDYS
 6. GRODEK
 7. JOSŁOWSKICH
 8. JAWOROWSKICH i ŻEBROWSKICH
 9. JURENKO
 10. JACK i JASIUCZENIA
 11. JASIONEK
 12. JANCZEWSKICH
 13. JASIUCZENIA / z RUSI /
 14. KRYSYNÓW
 15. KORWIN
 16. KARTANOWICZÓW
 17. KISIEL G.
 18. KOTOWSKICH
 19. KEUCHEL
 20. KŁOSOWSKICH
 21. MAZUREK J.
 22. MORAWSKIEJ U.
 23. MALEC IRENY z Grzegorzem i Agnieszką
 24. NIZIELSKA E.
 25. PLESKACZ
 26. POTRZUSKA A.
 27. PODSIADLIKOWSKICH
 28. RUTKOWSKICH
 29. RADASZEWSKICH
 30. SCHULZ
 31. SZARNOWSKICH
 32. SUCHARSKICH
 33. SEKUŁÓW
 34. SZOSTAK W i Z.
 35. SCHULZ I.
 36. SYPNIEWSKICH
 37. SOBOLEWSKICH
 38. SZMURŁO
 39. SZMIGIEL
 40. TROJANOWSKICH
 41. WIECH A.
 42. WAŚNIEWSKICH i PIOTROWSKICH
 43. WASIEK

7, 12, 17, 22, 27 XI /w tygodniu 17:30   w  niedziele 9:30 /