Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.