Czynni członkowie chóru
„CANTORES  BERTUNGENSES”
na dzień 30. 06. 2015 r.

dyrygent  ks. Grzegorz MOCARSKI

 Soprany

Katarzyna

ŚMIECIŃSKA – koordynator

Aleksandra ARBAJTER-SAWKA
Teresa IDZIKOWSKA
Sabina JAKUBOWSKA
Urszula MAJEK
Emilia NEUMANN
Agnieszka POLITO
Edyta WORNOWSKA
Danuta ZARZECKA

 Alty

Monika NITKIEWICZ – koordynator
Jolanta BIEDULSKA
Alicja BUDZYŁA
Alicja KASPRZYCKA
Joanna MIODUSZEWSKA
Magdalena SZEPANSKA
Halina ZIELIŃSKA

 Tenory

Gerard KARDAHS – koordynator
Małgorzata CZYŻEWSKA
Władysław (Jan) EJDYS
Wiesław KORNIEJCZYK
Andrzej MOSZCZYŃSKI

 Basy

Stanisław KONOPKA – koordynator
Ireneusz JACHIMCZYK
Rafał MARMUROWSKI
Wojciech MIODUSZEWSKI
Michał ZAJKOWSKI
Andrzej ŻOŁNOWSKI