Jezu, Ufam Tobie!

Znaleziony obraz

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia trwający od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 ogłoszony przez papieża Franciszka, stał się zaproszeniem w naszej parafii do modlitwy, którą podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w Wilnie 13/14 września 1935 roku . Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Odmawiający Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarują Bogu Ojcu, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy swoje, bliskich i całego świata , a jednocząc się z ofiarą Jezusa odwołują się do tej miłości , jaką Ojciec niebieski darzy swego Syna, a w Nim wszystkich ludzi.

Z natchnienia Ducha Świętego powstały cztery Kółka Miłosierdzia Bożego pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty. Każde koło liczy dziewięć osób, razem tworzymy 36 osobową wspólnotę modlitewną, odmawiając codziennie Koronkę do Miłosierdzia Bożego wraz z Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Duchowym opiekunem jest ks. Proboszcz Leszek Kuriata.

Myślą przewodnią naszej intencji jest modlitwa o pokój na świecie w sercach ludzkich oraz modlitwa za kapłanów.

Spotkania członków KÓŁEK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ,
odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00 podczas modlitwy na mszy św. poprzedzonej wspólnym odmawianiem koronki.

Koordynatorzy IV Kółek Koronkowych:
I Monika Nitkiewicz
II Alicja Zajkowska
III Wojciech Mioduszewski
IV Stanisław Kozłowski
Lider koordynatorów : Sabina Jakubowska 

 telefon kontaktowy z Panią Sabiną –  693 27 07 70 .

ks. opiekun – Proboszcz Andrzej Chędoszko

Obecność św. siostry Faustyny Kowalskiej w znaku  jej świętych relikwii  w naszym kościele parafialnym, spowodowało nawiązanie bliższego kontaktu z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Już dwukrotnie odwiedziła nas w Bartągu siostra Oktawia z Orędziem Bożego Miłosierdzia.

Do wszystkich członków Kółek Koronkowych z Bartąga przesyła następujący list :

+Jezu, ufam Tobie.

Kochana P. Sabinko pozdrawiam serdecznie cała Rodzinę i wszystkich Członków Kółek Koronkowych z Bartąga.

Z radością i wielkim sentymentem wspominam moje spotkanie z Członkami Kółek Koronkowych. Skoro mnie, zwykłemu śmiertelnikowi tak wielką radość sprawiło zaistnienie i apostołowanie modlitewne aż czterech Kółek, to wyobrażam sobie, jak cieszy ta inicjatywa całe Niebo. Pan Jezus przez św. Faustynę obiecuje wiele łask dla tych, którzy z ufnością odmawiają Koronkę. Modlitwa ta, „na uśmierzenie gniewu Bożego” sprowadza do zdrojów Miłosierdzia Bożego zagubione dusze ludzkie. Jakże ich wiele we współczesnym świecie!!! Dlatego potrzeba takiego „zastępu” oddanego na służbę miłosierdzia, jak w Bartągu. Jestem głęboko przekonana, że Pan Jezus otacza Was wszystkich promieniami Swojej Miłosiernej Miłości, jak „czuła matka swe niemowlę” – tak czytamy w Dzienniczku. Już tu na ziemi obiecuje wiele łask, a gdy przyjdzie kres ziemskiej pielgrzymki, wyjdzie sam na spotkanie Swoich Apostołów – a nimi przecież jesteście.Dziękuję Wam z całego serca za piękną współpracę z Bożym Miłosierdziem i za podjętą zaproponowaną przeze mnie intencję – o pokój i za kapłanów. Jeśli pokój zapanuje w naszych sercach, ogarnie nasze rodziny, to  będzie rozszerzał się na środowiska w których żyjemy a dalej na cały świat. Życzę, aby ten pokój nieustannie Was napełniał, niech Jezus Miłosierny rozjaśnia drogi Waszego życia blaskiem promieni płynących z Jego Serca przepełnionego Miłością, a Św. Faustyna uczy dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu.                                    Z modlitwą – s. Oktawia ZMBM

Święto Bożego Miłosierdzia

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny  wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy i, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest. Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg. Przygotowaniem do tego święta ma być dziewięcio dniowa nowenna.