Sakramenty święte

Sakramenty (łac. sacramentum: „zastaw, przysięga wojskowa na wierność, zobowiązanie”) są znakami łaski. Wszystkie zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Ich szafarzem jest Kościół, który przez te znaki udziela wiernym życia Bożego.

Obrzędy widzialne są  urzeczywistnieniem, przekazaniem łaski właściwej każdemu z sakramentów. Przynoszą one owoc tym, którzy przyjmują je z odpowiednią dyspozycją, tj. po spełnieniu wymaganych warunków.

Sakramenty obejmują wszystkie etapy i ważne momenty życia chrześcijanina. Kościół katolicki przyjmuje siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pokutę, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.  Siedem sakramentów Kościoła dzieli się na 3 grupy: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, sakramenty uzdrowienia oraz sakramenty w służbie komunii.

Do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego należą: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia.

Do sakramentów uzdrowienia należy sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament namaszczenia chorych.

Do sakramentów w służbie komunii należy kapłaństwo i małżeństwo.

Przeczytaj więcej na temat sakramentów

Sakrament chrztu

Co to jest chrzest Uwaga: Zanim więcej o Sakramencie Chrztu: ...

Czytaj dalej

Sakrament bierzmowania

Co to jest bierzmowanie Sakrament bierzmowania należy, obok chrztu i...

Czytaj dalej

Eucharystia

Co to jest Eucharystia Sakrament Eucharystii należy do tzw. sakramentów...

Czytaj dalej

Sakrament pokuty

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia...

Czytaj dalej

Namaszczenie chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca...

Czytaj dalej

Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa należy, obok sakramentu małżeństwa, do grupy sakramentów w...

Czytaj dalej

Sakrament małżeństwa

Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle...

Czytaj dalej

Dokumenty potrzebne do Sakramentów.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu. akt urodzenia dziecka,...

Czytaj dalej