Dokumenty potrzebne do Sakramentów.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu.

 • akt urodzenia dziecka,
 • Miejsce i rok zawarcia Sakramentu małżeństwa (rodzice dziecka)
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),

Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

 • ukończył 16 lat;
 • jest katolikiem;
 • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • Rodzicem chrzestnym  nie może być np.  osoba odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

 Dokumenty potrzebne do I Komunii.

 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko zostało ochrzczone  w innej parafii (poza parafią)

 

Dokumenty potrzebne do Bierzmowanie.

 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty,
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
 • osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem./ oczywiście jeżeli narzeczonym zależy na konkretnym terminie zawarcia S. małżeństwa proszę zgłosić się wcześniej niż tylko 3 miesiące przed./

 

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu  Pogrzebu Katolickiego.

 • o śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje. 
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba,
 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.