Wypominki (na Górnym Śląsku zalecki) – forma modlitwy błagalnej za zmarłych, polegająca na wyczytywaniu ich imion, Wyróżnia się wypominki jednorazowe,LISTOPADOWE, oktawalne i roczne. Bywają też półroczne i kwartalne. Wypominki jednorazowe odczytuje się na cmentarzu, LISTOPADOWE  odczytuje sie w listopadzie, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często połączone z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przez cały rok przed niedzielnymi mszami. zródło: wikipedia

 W naszej parafii mamy wypominki LISTOPADOWE , odczytywane w tygodniu o godz. 17:30, a w niedziele o godz. 9:30

 

W TYM ROKU NASTĘPUJĄCE RODZINY PRAGNĄ POLECIĆ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU ZMARŁYCH:

 

NABOŻEŃSTWA W DNIACH 6, 14, 22, 30 LISTOPADA

1. TERESA FREITAG
2. PROLEJKO
3. ROGOZIŃSKICH
4. SIROJC I STANKIEWICZ
5. MICIŃSKICH
6. KOŁAKOWSKICH A i G
7. MOŚCIAN ELŻBIETA
8. OLEJNICZAK
9. KARPOWICZ
10. MIKULSKICH
11. ZIELIŃSKICH
12. HADZIEWICZ J.
13. KARTASIŃSKA J.
14. WÓJTOWICZ
15. LUDWOW
16. SZCZEPAŃSKA J.
17. BIENENDA
18. DURCZAK
19. JAKUBOWSKICH S i A
20. ŁAZAR
21. SĘK G i K
22. KASPRZYCKICH
23. PRUSINOWSKICH
24. SITARSKICH
25. CZESCHLA J
26. STAWSKICH
27. GWIZDAŁÓW
28. JASIUCZENIA HANNA i MAREK


 

NABOŻEŃSTWA W DNIACH 7, 15, 23 LISTOPADA

1. SMOLSKICH
2. PIECH RENATY
3. KIJEWSKICH LIDII i WALDEMARA
4. PŁOCHARCZYKÓW
5. TROJANOWSKICH DOROTY i ZENONA
6. KWINT
7. KUCZYŃSKICH
8. GRANKOWSKICH A i R
9. KWELLA
10. ZINKIEWICZ
11. NOWICKICH
12. GAWROŃSKICH
13. KURZYCH
14. NYKLEWICZ
15. JANUSZKIEWICZ
16. CIESIELSKICH
17. CHUDZIK
18. OSTROWSKICH
19. ZBRÓG
20. PIKUTOWSKICH
21. JANCZEWSKIEJ MAŁGORZATY
22. MARKOWSKICH
23. ZABOROWSKICH
24. RUSZCZYK
25. DYBIŃSKICH
26. ZAPADKA HALINY i ROMANA
27. JANUSZEWSKICH URSZULI i KRZYSZTOFA
28. ŚLIWIŃSKICH
29. CHMIELEWSKICHNABOŻEŃSTWA W DNIACH 8, 16, 24 LISTOPADA

1. SZEWCZAKÓW
2. PAWLUCZUK
3. KOŁODYŃSKICH
4. ZUCHOWICZ
5. SWEBOCKICH
6. HOŁUB
7. WOJTKOWIAK
8. JASIUCZENIA IZABELI i JACKA
9. SMOLIŃSKICH
10. NOWAK ALICJI i EDMUNDA
11. KRAJZA NIKOLI
12. KORBAŃSKICH
13. ZIELIŃSKICH
14. ROJEK
15. KRYGIER E i A
16. KAYS ANNY
17. LESZCZYŃSKIEGO KRZYSZTOFA
18. RYKOWSKICH
19. GOLONKA
20. STEPPUHN
21. MAZUREK
22. ŁAZAR
23. WIECH ANTONIEGO
24. RUSZCZYK
25. KAMIŃSKICH
26. KOZŁOWSKICH ALINY i STANISŁAWA
27. JANKOWSKICH
28. KOWALIK
29. GRODEKNABOŻEŃSTWA W DNIACH 9, 17, 25 LISTOPADA

1. RZETELSKICH
2. LEŚNIEWSKIEJ ZOFII
3. PAZIK
4. SYPNIEWSKICH
5. ZAŁĘSKICH
6. OSTROWSKICH
7. BARANOWSKIEJ T.
8. PODSIADLIKOWSKICH
9. SMOLIŃSKICH
10. BARTNIK KONRADA
11. NOWAKOWSKIEJ MARII
12. ZAKRZEWSKICH
13. ZABOROWSKICH
14. ŚLESIK
15. IDZIKOWSKICH
16. GÓRSKICH
17. AKIŃCZA
18. SZYMAŃSKICH
19. GRAJEWSKICH
20. CICHYCH
21. NIZIELSKIEJ ELŻBIETY
22. OLENDER A.R.I.
23. KOWALEWICZ
24. JACKOWSKIEJ BEATY
25. TURCZYN
26. PUZYNO
27. WALERIANSKICHNABOŻEŃSTWA W DNIACH 10, 18,26 LISTOPADA

1. KNAUT
2. DEPTYŁA – CEBULA
3. STAPUREWICZ I GRZMOCIŃSKICH
4. NOWAKA RYSZARDA
5. GIRUĆ
6. MĄDZELEWSKIEJ MARII
7. MICHALSKICH
8. MARQUITAN
9. BŁAŻYŃSKICH
10. GNIEDZIEJKÓW
11. JANUSZKIEWICZÓW
12. STOLARSKICH
13. ŻEGLIŃSKICH
14. SZTABIŃSKICH
15. TUROS
16. JAŁYŃSKICH
17. KISIELEWSKICH
18. FRĄCZEK
19. LACHOWICZÓW
20. BOROWSKIEJ ANNY
21. SEKUŁÓW
22. KAROLIK
23. KARDAHS
24. STABRYŁÓW
25. LESZCZYŃSKICH
26. MIKOŁAJEWSKICH
27. MOŚCIANÓW
28. PERNAK – JÓŹWIKNABOŻEŃSTWA W DNIACH 11, 19, 27 LISTOPADA

1. GROMELSKICH
2. KARTASIŃSKICH T. i A.
3. CHOJNACKICH
4. KOWALCZUK
5. NOWAK MONIKI
6. WOJTKIEWICZÓW
7. SIWKIEWICZÓW
8. WOJARSKICH
9. SZENFELD
10. STALARSKICH ELZBIETY I KAZIMIERZA
11. MALEC ANNY I EDMUNDA
12. WITKOWSKICH
13. MOŚCIAN
14. WORNOWSKICH
15. STARCZYK
16. SIOTKOWSKICH
17. ROMANOWSKIEJ ALICJI
18. SOBOLEWSKICH
19. BIGOSZEWSKIEJ ANNY
20. SZYDŁOWSKICH
21. STANKIEWICZÓW
22. LASKOWSKIEJ MARII I GĄDEK JOANNY
23. GŁUŚCÓW
24. MALEC IRENY
25. ROTKIEWICZÓW ZOFII I TADEUSZA
26. SMOKÓW I PASZKIEWICZÓW
27. NOWICKICH I KACPRZYCKICH
28. WOJTKIEWICZÓW
29. MAZURUK
30. SZYDLIKÓWNABOŻEŃSTWA W DNIACH 12, 20,28 LISTOPADA

1. SZARNOWSKIEJ TERESY
2. MACIUSZKO STANISŁAWA
3. BAL
4. ORZECHOWSKICH
5. ROICKICH
6. GIRUĆ
7. MERCHEL
8. BANUL
9. PIETKIEWICZÓW
10. DANIELEWICZÓW I GABIŃSKICH
11. TOMKOWICZ
12. WRÓBLEWSKIEJ KATARZYNY
13. KUPIECKICH
14. PAWŁOWSKICH W. B.
15. RAJKIEWICZ
16. WOJCIECHOWSKICH
17. ZAŁĘSKICH
18. LEWANDOWSKICH
19. SZTYCHMILER
20. BUBEŁA
21. KUŁAKOWSKICH
22. SZATKOWSKA
23. SUCHARSKICH
24. KWAS
25. PRZYBYŁEK
26. MALISZEWSKICH
27. KOLCZYŃSKIEJ BARBARY
28. PILARSKIEJ TERESYNABOŻEŃSTWA W DNIACH 13, 21, 29 LISTOPADA

1. NEUMANN AGATY I ROMANA
2. SPERCZYŃSKICH
3. SWIERCZ
4. FALKOWSKICH
5. KEUCHEL
6. BARTKOWSKICH
7. SZOSTAK WERONIKI i ZBIGNIEWA
8. CZYŻEWSKCH
9. PODSIADLIKOWSKICH
10. KOPKA
11. SZCZEPAŃSKICH
12. ZALEWSKIEJ ELŻBIETY
13. ZAKRZEWSKICH
14. WASILEWSKICH WIOLETY i BOGDANA
15. MOŚCIAN
16. CICHOŃSKICH
17. BAŃKOWSKICH
18. SZATKOWSKICH CECYLI i EDWARDA
19. PRZYBYLSKICH
20. SZOSTAK B.W.
21. ZAJKOWSKICH
22. WIŚNIEWSKICH
23. SAMSEL
24. STOJEK DOROTY
25. KORWIN – ROMEJKO
26. IDZIKOWSKICH AGNIESZKI i ANDRZEJA
27. KAPERZYŃSKICH
28. STOLARSKICH WLADYSŁAWA i TERESY
29. BIEŃKOWSKICH
30. JUST