Zakładamy koła koronkowe

Zachęcamy do zakładania w naszej parafii kół koronkowych

Koła są zupełnie nową formą modlitwy, powstały po raz pierwszy w parafii w Tarnowie-Mościcach. W wielu parafiach istnieją już Koła złożone z osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Są one zakładane głównie tam gdzie istnieją domy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosierego. Ponieważ nie ma w tej formie modlitwy żadnych nowo ułożonych tekstów, które potrzebują zatwierdzenia odpowiednich władz kościelnych, zarówno koronka jak i nowenna są znane i zatwierdzone, dlatego w tej chwili nie potrzeba oddzielnego zatwierdzanie Kościoła, by móc modlić się w ten sposób.

Oto kilka informacji potrzebnych do utworzenia Koła koronkowego

  1. Koła składają się z 9 członków
  2. Każdy z członków odmawia codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz jeden dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego
  3. Każdego dnia odmawiana jest cała nowenna przez poszczególnych członków jednego Koła
  4. Na cotygodniowych lub comiesięcznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych członkowie Koła wymieniają się dniami nowenny
  5. Spotkania prowadzi jeden z członków Koła, wybierany przez całe Koło
  6. Spotkania modlitewno-formacyjne przystosowane są do wieku członków Kół koronkowych. Tematy na nich poruszane powinny być związane z zagadnieniem Miłosierdzia Bożego, życiem i misją s. Faustyny oraz ks. Sopoćki, a także winny dotyczyć miłosierdzia świadczonego czynem. Dla właściwej formacji duchowo-intelektualnej należy także opracowywać i przedstawiać na spotkaniach  zagadnienia ogólnoteologiczne. Na spotkaniach powinna być wspólna modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego
  7. Członkowie Koła mają się starać w swoim życiu świadczyć miłosierdzie bliźnim: modlitwą, słowem i czynem. W miarę możliwości powinni włączać się w życie parafii, zwłaszcza w akcje duszpasterskie mające na celu pomoc potrzebującym
  8. Dla małych dzieci Koło koronkowe może składać się z pięciorga dzieci, które odmawiają codziennie jeden dziesiątek koronki. Mogą one, pod przewodnictwem kogoś starszego, spotykać się w uzgodnionym czasie. Opiekun poprowadzi im wówczas spotkanie dostosowane do ich wieku.