Rachunek sumienia

1. Będziesz miłował Pan Boga swego całym swoim sercem (Mt22,37) – moja relacja z Bogiem.

Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie osobiste? Czy sprawy dnia codziennego – praca, rozrywki itp. – nie przesłaniają mi Boga? Czy znajduję czas na codzienną modlitwę? Jak świętuję niedzielę? Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną? Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiarę?

2. Będziesz miłował bliźniego swego (Mt 22,39) – moja relacja z bliźnimi.

Jak dbam o swoją rodzinę? Czy praca nie przesłania mi rodziny? Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny? Czy używam antykoncepcji? Jak wykonuję swoją pracę? Czy nie oszukuję? Czy płacę należne podatki? Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję czasu? Czy dostrzegam innych potrzebujących wokół mnie? Czy potrafię przebaczać? Czy nie kłamię? Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliźniego? Czy nie zazdroszczę? Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?

3. … jak siebie samego (Mt 22,39) – moja relacja do siebie samego.

Czy nie panuje we mnie egoizm? Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód? Czy nie grzeszę łakomstwem? Czy nie nadużywam alkoholu? Czy jestem wolny od nałogów? Czy właściwie i roztropnie używam środków masowego przekazu (TV, Internet)? Czy zachowuję czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, czynach? Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami? Czy potrafię Bogu dziękować za to kim jestem? Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?